نقد اقتصاد سیاسی

پی‌آمدهای برنامه‌های مالیاتی ترامپ بر توزیع درآمد / ترجمه‌ی احمد سیف

دونالد ترامپ که حالا رئیس‌جمهور شده است درطول مبارزات انتخاباتی‌اش درامریکا وعده‌های زیادی داد. مؤسسه‌ی «شهروندان برای عدالت مالیاتی» بررسی جالبی از پی‌‌آمدهای توزیعی برنامه‌ی اقتصادی ترامپ ارائه کرده که خلاصه‌ای از آن در این بادداشت ارائه می‌شود.

wholesale-lot-of-100-donald-trump-for-president

برنامه‌ی مالیاتی ترامپ موجب می‌شود تا درآمدهای مالیاتی دولت فدرال درطول ده سال آینده 4.8 تریلیون دلار کم‌تر بشود از این مقدار 2.1 تریلیون دلار درآمد دولت از مالیات بردرآمد کسر می‌شود و 2.4 تریلیون دلار هم درآمدمالیاتی شرکت‌ها کم‌تر خواهدشد. 300 میلیارد دلار هم در نتیجه‌ی حذف مالیات برمستغلات کم‌تر خواهد شد. همچنین، بخش دیگری از برنامه‌ی مالیاتی او اگر اجرایی بشود – کاستن مالیات بردرآمد به 15 درصد- درآمدهای مالیاتی را 1.6 تریلیون دلار کم‌تر می‌کند. به سخن دیگر، درکل در طول ده سال آینده اگربرنامه‌ی آقای ترامپ اجرا شود درآمد مالیاتی دولت 6.4 تریلیون دلار کم‌تر خواهد شد.

واقعیت دارد که در نتیجه‌ی برنامه‌ی مالیاتی ترامپ مالیات پرداختی همه‌ی گروه‌ها کم‌تر خواهد شد، ولی بیش‌تر کاهش مالیاتی نصیب یک درصدی‌ها خواهد شد. این گروه که در 2016 متوسط درآمدشان 1.7 میلیون دلار بود به‌طور متوسط 5.1 درصد کم‌تر مالیات خواهند داد، یعنی مالیات شان 000ر88 دلار درسال کم‌تر می‌شود. درسال 2016، درصورت اجرای برنامه‌ی ترامپ به‌طور کلی 44 درصد از کاهش مالیاتی نصیب یک درصدی‌ها خواهد شد.

برای خانوارهایی که درآمد پایین و متوسط دارند مالیات بر درآمد به‌طور متوسط 1.3 تا 1.7 درصد کم‌تر خواهد شد. اگربرنامه‌ی ترامپ به‌طور کامل پیاده شود 20 درصد فقیرترین بخش جمعیت درامریکا سالی 200 دلار کم‌تر مالیات خواهند پرداخت و میزان این کاهش مالیاتی برای طبقه‌ی متوسط هم سالی 818 دلار است. البته بد نیست این دو رقم را با 000ر88 دلار پیش‌گفته مقایسه کنیم تا روشن شود که زهرطرف که شود کشته به سود یک درصدی‌‌ها خواهد بود.

گفتنی است که همه‌ی خانوارهایی که درآمد پایین یا متوسط دارند با اجرای برنامه‌ی مالیاتی ترامپ با کاهش مالیات روبه‌رو نخواهند شد، چون براساس برنامه‌ی ترامپ قرار است مالیات فقیرترین بخش جمعیت از 10 به 12 درصد افزایش یابد. آن‌هایی که ممکن است با افزایش مالیات روبه‌رو شوند به این قرارند:

 • خانوارهایی که در حال حاضر فقط 10 درصد مالیات می‌پردازند. درحال حاضر زوج‌ها برای 550ر18 دلار درآمد مالیات‌پذیر اول خود 10 درصد مالیات می دهند و برای درآمد بیش‌تر از آن نرخ مالیات 15 درصد است. دربرنامه‌ی ترامپ برای 000ر75 دلار اول درآمد نرخ مالیات 12 درصد خواهد بود. به سخن دیگر این برنامه به این معنی خواهد بود که خانوارهای کم درآمد برای 550ر18 دلار درآمد خود 2 درصد مالیات بیش‌تر باید بپردازند و دربعضی موارد به نظر بعید می‌آید که کاهش مالیاتی ترامپ درمورد این خانوارها به حدی باشد که این افزایش مالیات را جبران کند.
 • خانوارهای بدون فرزند که مورد به مورد تقاضای تخفیف مالیاتی دارند.

برنامه‌ی ترامپ قراراست تخفیف‌های مالیاتی فردی و وابستگان را حذف کند و به جای آن تخفیف مالیات گسترده‌تر و تخفیف بیش‌تر برای وابستگان را به‌کاربگیرد. خانوارهای بدون فرزند که در موارد متعدد تخفیف مالیاتی مورد به مورد داشته‌اند، از هیچ‌یک از این برنامه‌های تازه بهره‌مندنخواهند شد و در نتیجه به احتمال زیاد با افزایش مالیاتی سنگینی روبه‌رو خواهند شد که با این تخفیف‌های مالیاتی تازه جبران نخواهد شد.

 • مالیات دهندگان مجرد – خانوارهای تک‌سرپرست با وابستگان که در حال حاضر به عنوان «مسئول خانوار» می‌توانند تقاضای تخفیف مالیاتی کنند که آن‌ها را در وضعیت بهتری در مقایسه با تک‌فرد مالیات‌دهنده قرار می‌داد. برنامه‌ی ترامپ این وضعیت را تغییر می‌دهد و مالیات پرداختی برای خیلی از «سرپرستان خانوار» بیش‌تر خواهد شد. در قانون موجود خانوارهای تک‌سرپرست برای درآمد بیش‌تر از 400ر50 دلار خود 25درصد مالیات خواهند پرداخت. در برنامه‌ی ترامپ این خانوارها برای درآمد بیش‌تر از 500ر37 دلار این میزان مالیات خواهند پرداخت.
 • خانوارهایی با کودکان بالای 13 سال

ترامپ برنامه دارد که تخفیف‌های مالیاتی شخصی را که در حال حاضر برمبنای عضو خانوارپرداخت می‌شود حذف کند. اگرچه برنامه‌ی ترامپ ممکن است برای خیلی از خانوارها مفید باشد ولی این تخفیف‌های مالیاتی فقط شامل کودکان کم‌تر از 14 سال می‌شود. درنتیجه، خانوارهایی که کودکان‌شان بالای 14 سال سن دارند با افزایش مالیات روبه‌روخواهند شد.

 • درمورد تخفیف‌های مالیاتی مورد به مورد

یکی از مواردی که در طرح ترامپ قراراست باعث افزایش درآمدهای مالیاتی بشود محدود کردن این تخفیف‌ها برای زوج‌های متأهل به 000ر200 دلار است ( و برای دیگران هم 000ر100 دلار است). درمورد خانوارهای ثروتمند این طرح باعث می‌شود که موارد شامل تخفیف کم‌تر شده و درنتیجه بخش بیشتری از درآمدهای‌شان شامل مالیات بشود. ولی در مورد خانوارهایی با درآمد متوسط و پایین، تخفیف‌های چندانی شامل آن‌ها نخواهد شد و بعید نیست میزان مالیات پرداختی‌شان افزایش یابد.

تغییرات پیشنهادی سیاست‌ها درطرح ترامپ

طرح ترامپ درباره‌ی مالیات بردرآمد شامل موارد زیرمی‌شود:

 • کاستن از میزان مالیات بردرآمد برای همه‌ی گروه‌های درآمدی با ایجاد سه گروه مالیاتی، 12 درصد، 25 درصد و 33 درصد که بالاترین نرخ بردرآمدهای بیش‌تر از 000ر225 دلاربرای زوج متأهل و 500ر112 دلار برای دیگران اعمال خواهد شد.
 • مالیات بر مزایای سرمایه‌ای capital gains برای گروه‌های مختلف به ترتیب، صفر، 15 و 20 درصد خواهد بود. پاداش مدیران که به سال مالی بعد منتقل می‌شوند دیگر مشمول مالیات مزایای سرمایه‌ای نخواهند شد.
 • نرخ بدیل حداقل مالیاتی حذف خواهد شد.
 • مالیات خالص بردرآمدهای خالص سرمایه‌گذاری که شامل حال طبقات پردرآمد می‌شود و بخشی از برنامه اوباما درطرح‌های مراقبت درمانی بود حذف خواهد شد.
 • تخفیف مالیاتی استاندارد برای زوج‌های ازدواج کرده از 000ر12 دلار به 000ر30 دلار و برای دیگران به 000ر15 دلار افزایش خواهد یافت.
 • درمواردی که مالیات‌دهندگان می‌توانند به‌ازای مورد به مورد تقاضای تخفیف مالیاتی بکنند حداکثر 000ر200 دلار برای زوج‌های متأهل و 000ر100 دلار برای دیگران تعیین شد.
 • تخفیف‌های مالیاتی شخصی و وابستگان که در 2016 به ازای هر عضو خانوار 050ر4 دلار بود حذف خواهد شد.
 • تخفیف مالیاتی برای وابستگان – عمدتاً به ازای هزینه‌های نگه‌داری از اطفال ولی برای همه خانوارهای که کودکان کم‌تر از 13 سال دارند و درآمدشان از 000ر500 دلار برای زوج‌های متأهل و 000ر250 دلار برای دیگران کم‌تر باشد.

طرح ترامپ برای تغییر مالیات برشرکت‌ها به قرار زیر است:

 • کاستن از نرخ مالیات برسود شرکت‌ها به 15 درصد.
 • تخفیف مالیاتی برای همه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها و درمقابل عدم استفاده از تخفیف مالیاتی به ازای پرداخت بهره‌ی وام
 • حذف تخفیف‌های مالیاتی برای بخش صنعت و همه‌ی تخفیف‌های مالیاتی به استثنای تخفیف برای تحقیق و توسعه.
 • 10 درصد مالیات و تنها یک باربرای بازگشت سودهای انبارشده درخارج به داخل امریکا .

ترامپ همچنین می‌خواهد مالیات برمستغلات را حذف کند ولی به دولت اجازه نمی‌دهد که از مستغلات بالای ده میلیون دلار به بهای روز بازار مالیات بگیرد.

trumptaxplan

اصل گزارش را در این نشانی بخوانید.

http://ctj.org/ctjreports/2016/09/the_distributional_and_revenue_impact_of_donald_trumps_revised_tax_plan.php#.WJucsPmLTIU

 

برچسب‌ها: , , ,

دسته‌بندی شده در: نما, نظام جهانی

2 پاسخ

 1. سپاس …. بسیار آگاهی دهنده است این مطلب

 2. آمریکا ترامپ فشار مالیاتی بر عامه مردم سنگین هست ،سنگین تر میشود ،ترامپ آمده تا حاکمیت مطلق سرمایه را اثبات کند ،ونیرو های کار را به بردگی بیشتر وا دارد این در داخل ودر خارج کشور های ضعیف را قربانی منافع سرمایه داری جهان بکند