نقد اقتصاد سیاسی

10 مقاله‌ی پرخواننده‌ی 1395

critique of political economy logo f

در میان مقالات منتشرشده در نقد اقتصاد سیاسی در یک سال گذشته مقالات زیر، به‌ترتیب، بیش‌ترین خواننده را داشت:

خودگردانی محلی، بدیل هیولای دولت؟ / آرش اسدی

«سرمايه» در ايران / حسن مرتضوی و افشين شمس قهفرخی

سَبُکی تحمل‌ناپذیر بار دیالکتیک / کمال خسروی

دیالکتیک دستگاهمند: هیاهو برای هیچ؟ /  کمال خسروی

‌نخستین ویراست فصل کالا در «سرمایه» / کارل مارکس / ترجمه‌ی کمال خسروی و حسن مرتضوی

امپریالیسمِ نولیبرال، تازه‌ترین مرحله‌ی سرمایه‌داری / سعید رهنما

روسیه و چپ / استفن شالوم

مارکس و تاریخ / اریک هابسبام / ترجمه‌: حسن مرتضوی

فیدل کاسترو و انقلاب کوبا / سعید رهنما

مکتب اونو: كژتابى در فهم ماركس، رونویسی از منطق هگل / حسن آزاد

برچسب‌ها: ,