نقد اقتصاد سیاسی

نتایج جست‌وجو:

شما جستجو کردید برای: "کوین اندرسن"

بن‌بست آلتوسری / کوین اندرسن / ترجمه مهیار نیازی

مارکسیسمِ ساختارگرایانه‌ی فیلسوف فرانسوی، لویی آلتوسر، همچنان مورد ارجاع بسیاری از مکاتب معاصر تفکر رادیکال است؛ حتی برخی از آن‌ها که به‌کلی از مارکسیسم روی گردانده‌اند. از این گذشته، درحالی‌که اندیشه‌ی رادیکال، پس از چندین دهه پساساختارگرایی نیچه‌ای، بازگشتی محدود به مارکس را تجربه کرده است، میراث آلتوسر نیز با روایتی از مارکسیسم در کمین… ادامهٔ مطلب ›

نمایه 1391

با پایان اسفندماه، شش ماه از فعالیت سایت نقد اقتصاد سیاسی می‌گذرد. طی این مدت توانستیم با یاری کلیه‌ی همکاران دور و نزدیک، مجموعه‌ای از یادداشت‌ها و مقاله‌ها در طیف متنوعی از موضوعات اقتصاد سیاسی منتشر کنیم. شادباش نوروز 1392، فرصتی است برای آرزوی سالی سرشار از کامیابی، و سپاس‌گزاری از کلیه‌ی همکاران، نویسندگان، مترجمان… ادامهٔ مطلب ›