نقد اقتصاد سیاسی

آوای نقد

آوای نقد به انتشار پادکست‌های صوتی از برگزیده‌ای از مقالات سایت نقد اقتصاد سیاسی اختصاص دارد.

برای شنیدن هر پادکست‌ به پیوندهای زیر مراجعه فرمایید:

 

https://pecritique.files.wordpress.com/2020/06/padcast5f.mp3


https://pecritique.files.wordpress.com/2020/06/capitalisn-and-feminism2.mp3


https://pecritique.files.wordpress.com/2020/06/casino-capitalism.mp3