آخرین مقاله‌ها

ارتباط با ما

برای ارسال مقاله و یادداشت به «نقد اقتصاد سیاسی» با پست الکترونیکی critiquep [ @ ] gmail تماس بگیرید. از انتشار مطالبی که پیش‌تر منتشر شده یا همزمان به رسانه‌های مختلف ارسال می‌شود معذوریم. نقل مطالب تنها با ذکر مأخذ آزاد است.