نقد اقتصاد سیاسی

خاورمیانه

crianca_siria

پیکره‌ی خاورمیانه به‌تمامی دستخوش بحران‌ است. زیست بحرانیِ انسان و طبیعت در این منطقه اساساً اندیشیدن به فردای آن را تلخ و دشوار ساخته است. چه چشم‌اندازی در انتظار خاورمیانه است؟ چه طرحی باید برای فردا پی‌ریخت؟

برای مطالعه‌ی مقالات و یادداشت‌های نقد اقتصاد سیاسی در تحلیل و تشریح خاورمیانه به پیوند زیر مراجعه فرمایید:

خاورمیانه