آخرین مقاله‌ها

کانال تلگرام نقد اقتصاد سیاسی

برای پیوستن به کانال تلگرام نقد اقتصاد سیاسی پیوند زیر را کلیک کنید

https://telegram.me/pecritique

برای پیوستن به کانال تازه‌های اقتصاد سیاسی (شامل پیوندها، خبرها، گزارش‌ها و نمودارها) پیوند زیر را کلیک کنید:

https://t.me/politicaleconomynews