نقد اقتصاد سیاسی

نمایه‌ی فروردین‌ماه 1401

بحران اوکراین

بشریت برسر دوراهی / کامران نیری

ژئوپلتیک جدید امپراتوری / جان بلامی فاستر / ترجمه‌ی حامد سعیدی

درباره‌ی اخلاقیات نقد سیاسی و اتهامات علیه ژیلبر اشکار / سعید رهنما

جنگ اوکراین و ضدیت با امپریالیسم / مناظره‌ی الکس کالینیکوس و ژیلبر اشکار

جنگ اوکراین، مسأله‌ی ملی و استراتژی انترناسیونالیستی / گوئیدو لاباربرا / ترجمه‌ی مهرزاد شجاعی

نقش سرمایه‌داری در جنگ اوکراین / ریچارد وُلف

بحران اوکراین، نظام‌بین‌الملل، چین و غرب / گفت‌وگو با والدن بلو


خاورمیانه و ایران

مسأله‌ی تاریخی آب و آبیاری در ایران / احمد سیف

مناقشه‌ی اعراب و اسراییل: دیروز، امروز و فردا / گفت‌وگو با آوی شلیم

ارکان سه‌گانه‌ی روابط چین و خاورمیانه در عصر نولیبرالیسم / مجتبی مهدوی / ترجمه‌ی آزاده شعبانی


زنان

کشف دوباره‌ی کولونتای / لیزا فیدرستون / ترجمه‌ی آنیشا اسداللهی

جدال صلح‌طلبانه‌ی فمینیسم علیه فاشیسم / شیرین کریمی


سوسیالیسم قرن 21

باور و امید به تغییر جهان ضروری است / خسرو پارسا

سوسیالیسم بدون مارکس! / سعید رهنما


اندیشه

لنین 1916-1914: پویه‌ی فلسفی، جنگ و سیاست بدیل / اتین بالیبار / ترجمه‌ی محمد حاجی‌نیا

تاریخ پایان‌یافته، تاریخ پایان‌ناپذیر / لویی آلتوسر / ترجمه‌ی محمد حاجی‌نیا


فرهنگ

جنگ و چهره‌ی آشنای دیگری / بهناز امانی


محیط زیست

در باب رشدزدایی / کامران نیری

برچسب‌ها: