نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: اقتصاد کلاسیک

نگاهی کوتاه به اقتصاد کلاسیک‌ها / احمد سیف

اقتصاد کلاسیک در این یادداشت مجموعه باورهای اقتصادی تا قبل از انتشار «نظریه‌ی عمومی اشتغال، بهره و پول» جان مینارد کینز است. به این تعبیر نه فقط شامل دیدگاه‌های آدام اسمیت و دیوید ریکاردو و دیگر اقتصاددانان قرن نوزدهم که شامل پیروان عقیدتی‌شان در نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم هم هست. به‌طور… ادامهٔ مطلب ›