نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: اندی مریفیلد

فرافلسفه‌ از منظر هانری لوفور / اندی مریفیلد / ترجمه آیدین ترکمه

  فکر می‌کنم تنها کسی نیستم که از دیدنِ اینکه رساله‌ی فلسفی عظیمِ هانری لوفور، یعنی فرافلسفه[1]، که نیم سده پیش نوشته شده است، سرانجام به انگلیسی ترجمه می‌شود، هیجان‌زده می‌شوم. به لطف کارِ مستمرِ استوارت اِلدن[2]، که به‌سرعت در حال تبدیل‌شدن به سفیرِ انگلیسی‌زبانِ لوفور است (تا جایی که وسوسه می‌شوم او را رِمی… ادامهٔ مطلب ›