نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: ایزومی اومارا

درباره‌ی جلد دوم سرمايه / ایزومی اومارا ترجمه‌ی حسن مرتضوی

اشاره‌ی مترجم: پس از مرگ مارکس و انگلس، نخستین تلاش برای انتشار آثار کامل آن‌ها با عنوان Marx-Engels-Gesamtusgaube- MEGA در اتحاد شوروی در دهه‌ی 1920 انجام شد. اما در آغاز دهه‌ی 1930 تصفیه‌های استالینیستی موجب توقف کار بر این ویراست شد و از مجموعه‌ی 40 جلدی که در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود تنها 11 جلد… ادامهٔ مطلب ›