نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: بابک پاشا جاوید

ملاحظاتی انتقادی در مجلد سوم کاپیتال و پیرامون آن / بابک پاشاجاوید

 /  طرح بحث و درآمد / به‌نظر می‌رسد پرسشی منطقی که در وهله‌ی اول پیشِ روی نگارنده گذارده می‌شود چنین صورتی داشته باشد: چرا مجلد سوم سرمایه …؟ طبیعی است که خواننده‌ی نوشتار حاضر در ابتدا با چنین مساله‌ای روبه‌رو شده باشد؛ زمانی‌که بحث در باب مجلد اول سرمایه ــ مشخصا در محدوده‌ی زبان فارسی… ادامهٔ مطلب ›