نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: برنامه ریزی شهری

ملت‌سازی نولیبرالی / هیثم بهورا

ملت‌سازی در شرایط شوک و بهت: بازسازی نولیبرالی عراق / ترجمه پرویز صداقت / شاید مهم‌ترین پی‌آمد اقتصادیِ درازمدت تجاوز نظامی ایالات متحده و اشغال عراق قراردادهای تحویل میدان‌های نفتی عراق به شرکت‌های چندملیّتی‌های خارجی بوده است. قراردادها امضا شده است، حقوق تولیدِ میدان‌های وسیع نفتی فروخته و جریان ثابت تبلیغاتی در مورد تولید نفت… ادامهٔ مطلب ›