نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: برنامه ریزی مشارکتی

مدل­‌های برنامه‌­ریزی مشارکتی / سونگ جین جونگ ترجمه‌ی حسن آزاد

امروزه با قطب­بندی اجتماعی و افزایش فقر، احساسات ضد سرمایه­داری در سراسر جهان همراه با جهانی‌سازی نولیبرالی در حال گسترش است. «سوسیالیسم برای قرن بیست و یکم» کلیدواژه‌ای برای ترقی­خواهی معاصر به شمار می­رود (لبوویتز 2006). اما تجربه­ی شکست خورده­ی شوروی و اردوگاه شرق توأم با عدم اطمینان از این که می­توان به جامعه­ای بهتر… ادامهٔ مطلب ›