نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: بهینه پاره تو

افسانه‌ی کارآمدی «نظام بازار آزاد» / احمد سیف

  دقیقاً از چه زمانی این باور همگانی شد خبر ندارم و احتمالاً مهم هم نیست ولی حداقل در سه دهه‌ی گذشته «نولیبرالیسم» به صورت «راه‌حلی برای همه چیز» درآمد. نه‌تنها آموزش و بهداشت بلکه اداره‌ی زندانها و حتی اشغال کشوری دیگر هم به همت «دست‌های نامرئی بازار» می‌تواند بهتر انجام شود! یادمان هست دراواسط… ادامهٔ مطلب ›