نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: جری ماندر

خصوصی‌سازی شعور/جری ماندر/ترجمه‌ کیانوش‌ یاسایی

آیا تبلیغات قانونی است؟ اکثریت مردم موافق‌اند که تبلیغات تجاوزی ناخواسته به زندگی و روان ماست، تجاوز به حریم خصوصی ما. اما این واقعیّت که ما بی آن‌که خشمگین شویم از این آگاهیم و کاری برای تغییر وضعیت انجام نمی‌دهیم، معیار خوبی از سطح وادادگی ماست. در تبلیغات مناسبات قدرتی هست که به‌ندرت دیده می‌شود،… ادامهٔ مطلب ›