نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: جنسیت و تجدد

کارآگاه، چونان نقشه‌نگار قدرت / ابراهیم محمودی

 / شرحی بر کتاب «کشف حجاب: بازخوانی یک مداخله‌ی مدرن» /   «همه جا قصه‌ی دیوانگی مجنون است هیچ‌کس را خبری نیست که لیلی چون است» مهستی گنجوی   «تاریخ صرفاً نوعی علم نیست بلکه همچنین به مفهومی ناچیز، شکلی از به یادآوردن است.» (والتر بنیامین:120) «کنار نهادن چادر و با لباس بیرون آمدن برایشان… ادامهٔ مطلب ›