نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: جهان شمول گرایی

تنش­‌های ایدئولوژیک سرمایه‌‌­داری / امانوئل والرشتاین / ترجمه احسان پورخیری و هیمن برین

/ جهان‌­شمول­‌گرایی در مقابل تبعیض نژادی و تبعیض جنسی / از دیرباز به ما گفته‌­اند که جهان مدرن نخستین جهانی است که قصد دارد به فراسوی مرزهای وابستگی‌­های محدود محلی دست یابد و برادری جهانی آدمیان را ابلاغ کند. یا دست­‌کم تا دهه‌­ی 1970 به ما چنین می‌­گفتند. از آن هنگام به این سو، متوجه… ادامهٔ مطلب ›