نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: دورپیمایی سرمایه پولی

درس‌گفتارهای مجلد دوم «سرمایه» / حسن مرتضوی

/ خوانش‌ فصل‌های یکم تا سوم /   هدف ماركس در اثر بزرگ خويش يعني «سرمایه»، فهم رابطه‌ي استثمار با حيات و رشد سرمايه بود.[1] اما براي شرح جامع منطق فرايند حيات سرمايه لازم بود كه از پويش مبارزه‌ي طبقاتي در محل توليد كه در نخستين مجلد اين اثر بررسي شده بود فراتر برود. ماركس… ادامهٔ مطلب ›