نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: دگرگونی بزرگ

اقتصاد سیاسی کارل پولانی / آدام لاراگی

بازبینی اندیشه‌ی اقتصادی کارل پولانی / ترجمه‌ی پرویز صداقت /  اقتصاددانان و نظریه‌هایشان، همچون دولت‌ها، عمری گذرا دارند. اما به طور خاص در زمانه‌های تغییر، مردم عادت دارند به گذشته بنگرند تا چالش های جاری را روشنی بخشد. آدام لاراگی در این مقاله نقد پولانی بر لیبرالیسم بازار به طور عام و بر بازار خودتنظیم‌گر… ادامهٔ مطلب ›