برچسب‌ها: دیوید بلک

درباره‌ی ریشه‌های فلسفی ضدسرمایه‌داری / دیوید بلك ترجمه فرزانه راجی

/ علیه زون ـ رتل / خلاصه: آیا زایش فلسفه‌ در یونان باستان بازتاب و فرافكنی شكل‌های نوعی استثمار سرمایه‌داری مانند ارزش مبادله‌ای، پول و شكل كالایی بود؟ آیا بتواره‌پرستی كالایی و شیء‌وارگی در عهد باستان وجود داشت یا از لحاظ تاریخی مختص به سرمایه‌داری است؟ اگر سراسر تاریخ فلسفه با استثمار طبقاتی نشان خورده… ادامهٔ مطلب ›