نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: رابرت شیلر

یوجین فاما و پیش‌گزاره‌ی «بازارهای کارآمد» / احمد سیف

 بررسی بازارهای مالی پدیده‌ی به‌نسبت تازه‌ای در اقتصاد مدرن سرمایه‌داری است. در وارسیدن مقوله‌های کوتاه‌مدت اقتصادی بررسی بخش مالی اساسی نیست، ولی وارسی توسعه‌ی اقتصادی به بررسی فرایند انباشت سرمایه می‌رسد و در این نوع بررسی‌ها نقش بخش مالی که منابع را بین پروژه‌های مختلف تقسیم می‌کند مهم و اثرگذار می‌شود. اگر از استعاره‌ی هایک… ادامهٔ مطلب ›

درباره‌ی نوبل اقتصاد / جایاتی گوش

  جایزه‌ی علم اقتصاد دقیقاً یک جایزه‌ی نوبل «واقعی» نیست: این جایزه را نه بنیاد نوبل که بانک مرکزی سوئد بنا گذاشت و اقتصاد یک علم «واقعی» نیست. حتی روشن نیست که آیا جریان اصلی رشته‌ی اقتصاد به نحوی که امروز وجود دارد سهم چندانی در دانش یا رفاه بشری داشته باشد  (چنان‌که در جایزه‌های… ادامهٔ مطلب ›