نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: سیروس دهنادی

پیش‌گفتاری بر مطالعه‌ی کلی بخش سلسله (الشتر) / سیروس دهنادی

طرح توسعه‌‌ی منطقه‌ایِ سلسله از مهم‌ترین طرح‌های توسعه‌ی روستایی در ایران بود که طی دوره‌ی حدفاصل سال 1353 تا انقلاب 1357 در منطقه‌ی الشتر، واقع در شمال استان لرستان، به اجرا گذاشته شد،… طرح توسعه‌ی سلسله نادر طرحی بود که در غایت، موفقیت خود را در انحلال خود و سپردن همه‌ی امور به مردم می‌دید- تجربه‌ای در ایجاد یک دموکراسی عملی.