نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: شهرهای شورشی

لوفور و شهر شورشی / دیوید هاروی

بینش هانری لوفِور / دیوید هاروی / ترجمه‌ی پرویز صداقت در سال‌های میانی دهه‌ی 1970 در پاریس خود را در برابر پوستری یافتم که اکولوژیست‌ها[1] نصب کرده بودند، آنان جنبش رادیکال فعالی در سطح محله‌ها بودند که با به تصویر کشیدن دیدگاه بدیلی نسبت به شهرْ خود را وقف خلقِ شیوه‌ی زیستی در شهر کرده… ادامهٔ مطلب ›

شهر شورشی / دیوید هاروی

 شهرِ دیگری امکان‌پذیر است / گفت‌وگوی لوکاس پالرو با دیوید هاروی / در کتاب شهرهای شورشی می‌گویید که «حزب وال‌استریت دارای یک اصل جهان‌شمول حکمرانی است: در برابر قدرت مطلق پول در اعمال حاکمیت مطلقه، هیچ چالش جدّی وجود ندارد.» به انتخابات نزدیک می‌شویم. چه تعاملی بین این حزبِ وال‌استریت و حزب‌های سنّتی دموکرات و… ادامهٔ مطلب ›