نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: شورش نان

اقتصاد سیاسی شورش­‌های نان/محمدمالجو

متعاقب کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش شتابان­تر قیمت­ها در اوایل مهرماه 1391، سایت بازتاب با لحنی هشدارگونه چنین نوشت: «اگر هر چه زودتر فکری به حال معیشت طبقات آسیب­پذیر جامعه نشود، احتمال وقوع نارضایتی­های گسترده­ی اجتماعی یا جنبش گرسنگان افزایش می­یابد.» در این یادداشت می­خواهم نشان دهم «جنبش گرسنگان» به زبان سایت­ بازتاب… ادامهٔ مطلب ›