نقد

برچسب: ضرب‌آهنگ‌کاوی: فضا، زمان و زندگی روزمره

درآمدی بر «ضرب‌‌آهنگ‌‌كاوی: فضا، زمان و زندگی روزمره» هانری لوفور/ آیدین ترکمه

 مؤلفه‌‌‌های ضرب‌‌آهنگ‌‌كاوی[1]، آخرین کتابی بود كه لوفور نوشت.[2] هرچند تنها پس از مرگش بود که دوست و همکارش رنه لورا[3]آن را منتشر کرد. این کتاب نشان می‌‌دهد چرا لوفور یکی از مهم‌‌ترین انديشمندان مارکسیست سده‌‌ی بیستم بوده است، افزون بر اين، روشن می‌‌كند که کارش چه‌گونه با گنجاندن بینش‌‌هایی برگرفته از حوزه‌‌های دیگر در آمیزه‌‌ای سرمست‌‌كننده از ايده‌‌ها، تصويرسازی‌‌ها… ادامهٔ مطلب ›