نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: لئون والراس

اقتصاد مکتب اتریشی / احمد سیف

دیدگاه اقتصادی مکتب اتریشی را می‌توان چنین خلاصه کرد: «حذف هرگونه نفوذ و کنترل دولت برسرعرضه‌ی پول و در واقع همه‌ی اجزای نظام اقتصادی؛ تنها با این کار به بازار آزاد «واقعی» می‌رسیم». اگرچه ادعا می‌شود که مکتب اتریش از قرن 15 تاکنون حضور داشته است(1) ولی احتمالاً درواقع این مکتب اقتصادی با انتشار کتاب… ادامهٔ مطلب ›

افسانه‌ی کارآمدی «نظام بازار آزاد» / احمد سیف

  دقیقاً از چه زمانی این باور همگانی شد خبر ندارم و احتمالاً مهم هم نیست ولی حداقل در سه دهه‌ی گذشته «نولیبرالیسم» به صورت «راه‌حلی برای همه چیز» درآمد. نه‌تنها آموزش و بهداشت بلکه اداره‌ی زندانها و حتی اشغال کشوری دیگر هم به همت «دست‌های نامرئی بازار» می‌تواند بهتر انجام شود! یادمان هست دراواسط… ادامهٔ مطلب ›