نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: لارس پیتر هانسن

درباره‌ی نوبل اقتصاد / جایاتی گوش

  جایزه‌ی علم اقتصاد دقیقاً یک جایزه‌ی نوبل «واقعی» نیست: این جایزه را نه بنیاد نوبل که بانک مرکزی سوئد بنا گذاشت و اقتصاد یک علم «واقعی» نیست. حتی روشن نیست که آیا جریان اصلی رشته‌ی اقتصاد به نحوی که امروز وجود دارد سهم چندانی در دانش یا رفاه بشری داشته باشد  (چنان‌که در جایزه‌های… ادامهٔ مطلب ›