نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: موقعیت گرایان

بیداری از خواب جامعه‌ی نمایش / مسعود بیننده

/ نمایشگاه کتاب به مثابه‌ی آپاراتوس جامعه‌ی نمایش / در این نوشته با وام‌گرفتن مفهوم جامعه‌ی نمایش «گی دبور»[1] به تحلیل نمودهای تصویری و سازوکارهای فانتزیک آن در نمونه‌ی موردی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به عنوان یکی از آپاراتوس‌های مهم جامعه‌ی نمایش حاضر می‌پردازیم.کتاب «جامعه‌ی نمایش» گی دبور با بهره‌گیری از مفاهیم هگل، مارکس و… ادامهٔ مطلب ›