نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: نمایه سال 1400 سایت نقد اقتصاد سیاسی

نمایه‌ی 1400

سال 1401 آغاز سده‌ی جدید خورشیدی برای ایرانیان است. یک قرن مبارزه برای عدالت و آزادی و تجدد که کماکان ادامه دارد. با پایان سال جاری، سایت نقد اقتصاد سیاسی وارد دهمین سال فعالیت خود می‌شود. در این سال‌ها، به‌رغم تمامی محدودیت‌ها و موانع، همواره تلاش کردیم به سهم خودمان گامی برداریم برای ترویج و تعمیق تفکر خلاقی که در پی خلق جهانی دیگرگون است.
برای مشاهده‌ی نمایه‌ی سال 1400 وارد متن خبر شوید