نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: نمایه 1398

نمایه‌ی 1398

سالی پرالتهاب را پشت سر گذشتیم. سالی که با سیلی ویرانگر آغاز شد و با شیوع ویروسی مهلک به انجام می‌رسد و در این میانه انبوهی است از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی. مهم‌تر از همه، خیزش فراگیر آبان‌ماه، و اندک‌زمانی پس از آن قرار گرفتن در آستانه‌ی جنگ و شلیک به هواپیمای مسافربری. با این همه، کماکان با امید به فردایی روشن به سال نو گام می‌گذاریم.چنان‌که زنده‌یاد فریبرز رئیس‌دانا سروده بود:
امّا آفتاب را پیامی باشد / عطرِ سوسن را نیرویی / و رازقی از حصارِ خانه سرکشد بیرون / و هر کوچه‌ی دلِ مردم باغچه‌ای باشد / پر از گل وُ سبزه وُ صدا