نقد

برچسب: هاجون چانگ

تناقض‌های عقلانیت نولیبرالی / ناصر زرافشان

یکی از محورهای اصلی اقتصاد بازار آزاد، حذف نظارت دولت است. می‌گویند صاحبان کسب‌وکار، کارفرمایان و مدیران شرکت‌ها و بنگاه های خصوصی از همه به بازار نزدیک‌ترند و هم شرایط خود و هم شرایط و تغییرات بازار را بهتر از هرکس دیگر می‌شناسند و بنابراین از همه بهتر می‌دانند که سودآورترین کاری که می‌توانند بکنند… ادامهٔ مطلب ›

سیاست اقتصادی خوب نیازی به اقتصاددانان خوب ندارد / ها جون چانگ / ترجمه ناصر زرافشان

آن‌چه می‌خوانید ترجمه‌ی فصلی است از کتابِ در دست انتشار «23 گفتار درباره‌ی سرمایه‌داری که راجع به آن‌ها با شما حرفی نمی‌زنند». به شما می‌گویند که: مداخله‌ی دولت هر توجیه نظری‌ای که داشته باشد، موفقیت یا عدم‌موفقیت سیاست‌های دولت تا حد زیادی به شایستگی کسانی بستگی دارد که آن را طراحی و اجرا می‌کنند. به… ادامهٔ مطلب ›