نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: هفده تناقض سرمایه داری

اهمیت تخیل پساسرمایه‌داری / گفت‌وگو با دیوید هاروی / ترجمه پرویز صداقت

پنج سال قبل در ماه اکتبر له‌مان برادرز به عنوان بزرگ‌ترین ورشکستگی تاریخ امریکا ثبت شد، فروپاشی این بانک نشانه‌ی آغاز رکود بزرگ بود ـ اساسی‌ترین بحران تاریخیِ جهانیِ سرمایه‌داری از هنگام جنگ دوم جهانی. چه‌گونه می‌توانیم بنیادهای این سیستم را که اکنون در بحران است دریابیم؟ و هنگامی که در پوشش ریاضت به جنگ… ادامهٔ مطلب ›