نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: همبستگی بشر

اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری و همبستگی بشر / حسن مرتضوی

در اين بحث تلاش خواهم كرد به‌اختصار به يك سؤال مهم به مناسبت روز جهانی همبستگی پاسخ دهم.* من سؤال را اين‌گونه مطرح مي‌كنم: در جهاني كه به سان و سيماي سرمايه ساخته شده است، نقش سرمايه در تقويت يا تضعيف و نيز در زايش يا الغاي انواع شكل‌هاي همبستگي چيست؟ يا مي‌توان به گونه‌اي… ادامهٔ مطلب ›