نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: هیمن مینسکی

اقتصاد به روایت هیمن مینسکی / احمد سیف

در پی بحران مالی 2007، ارزش سهام در بازارهای مالی جهان سقوط کرد. مؤسسات مالی و حتی غیرمالی هم ورشکست شدند. ولی همین بحران مالی موجب شد که نام هیمن مینسکی اقتصاددان درگذشته و نه چندان مشهور دانشگاه واشنگتن ـ در سنت لویی ـ بر سر زبان‌ها بیفتد. همه می‌خواستند آثار میسنکی را بخوانند و… ادامهٔ مطلب ›