نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: واقعیت و نمود

درباره‌ی تناقض‌ / دیوید هاروی / ترجمه خسرو کلانتری

  «باید نوعی اسکن کردن یا عکسبرداری با پرتو ایکس وجود داشته باشد که بتوان به‌کمک آن آینده‌ی بالقوه‌ای را در زمان حال نمایان ساخت. در غیر این صورت، تنها موفق خواهید شد مردم را وادارید آرزوی بی‌ثمر کنند..» تری ایگلتن، پرسش‌هایی از مارکس، ص69   «در بحران‌های بازار جهانی، تناقض‌ها و خصومت‌های تولیدِ بورژواییِ به‌طور… ادامهٔ مطلب ›