نقد

برچسب: ژان سلم

لنین و انقلاب / ژان سَلِم / ترجمه‌ی حمیدرضا سعیدیان

«شش تز لنین درباره‌ی انقلاب»
 انقلاب‌ها، به‌گفته‌ی مارکس، «لوکوموتیو تاریخ هستند». لنین اضافه می‌کند که انقلاب «جشن ستمدیدگان و استثمارشدگان است»؛ توده‌ی مردم تنها در دوران انقلاب می‌تواند به‌عنوان آفرینشگر فعال نظم نوین اجتماعی ظاهر شود. «توده‌های مردم، در دوران‌های انقلابی، می‌توانند معجزه کنند…».