نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: کالیبان و ساحره

انباشت کار و تنزل جایگاه زنان / سیلویا فدریچی / ترجمه مهدی صابری

نوشته‌اي كه پيش‌رو داريد، فصل دوم از كتاب «كاليبان و ساحره: زنان، بدن و انباشت بدوي» اثر سيلويا فدريچي است كه توسط مهدي صابري در دست ترجمه است.   برساختن «تفاوت» در «گذار به سرمایه‌داری» می‌خواهم بدانم آیا تمامی جنگ‌ها، خونریزی‌ها و شوربختی‌ها بدان هنگام زاده نشد که از روز ازل انسان می‌خواست بر دیگران… ادامهٔ مطلب ›