نقد

برچسب: کانال یوتیوب نقد اقتصاد سیاسی

گشایش کانال یوتیوب نقد اقتصاد سیاسی

فعالیت کانال یوتیوب «نقد اقتصاد سیاسی» آغاز شد. فعالیت این کانال متمرکز بر انتشار ویدیو با اهداف آموزشی – ترویجی است. و در این کانال صرفاً فیلم‌های اختصاصی تولیدشده برای سایت نقد اقتصاد سیاسی ارائه می‌شود.