نقد اقتصاد سیاسی

پادکست «دستورکار: دموکراسی و گسترش دموکراسی» نوشته‌ی احمد سیف

 

پادکست حاضر به مقاله‌ی «دستورکار: دموکراسی و گسترش دموکراسی» اختصاص دارد. نویسنده معتقد است «گرفتاری‌های اقتصادی ایران امروز هرچه باشد من بر آن گمانم که اساسی‌ترین مشکل تاریخی جامعه‌ی ما خودکامگی و استبداد است و به باور من باید برای تخفیف و حذف آن بیش‌تر می‌کوشیدیم. بررسی آن چه که نکرده‌ایم اگرچه هم‌چنان آموزنده است ولی تغییری در وضعیت موجود نمی‌دهد.»

به باور نویسنده، اگرچه مسایل اقتصادی مهم‌اند و اگرچه تنگناهای فرهنگی ما بسیار جدی‌اند ولی  مسئله‌ی اساسی و پیش‌زمینه‌ی توفیق بر دیگر ناهنجاری‌های ما حل مسأله‌ی دموکراسی در ایران است.

 

 

 

برچسب‌ها: ,