نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: آسیای جنوب شرقی

نوبت بحران آسیا است؟ / سی.پی. چَندراسِکار

در حالی که جهان به بحران مستمر در اروپا و پی‌آمدهای جهانی آن توجه می‌کند، بحران دیگری در آسیا آغاز می‌شود. در میان اقتصادهای جنوب شرقی آسیا که بر بحران مالی در سال 1997 غلبه کردند، در بیش از یک اقتصاد، انباشت شدید بدهی خصوصی، به‌ویژه در بخش بدهی خانوارها، مشاهده شده است. در شماری… ادامهٔ مطلب ›