نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: ائتلاف طبقاتی

وکلا: میانجی ائتلاف در مصر / کیلیان کلارک

قیامی که به تاریخ بیست و پنجم ژانویه­ی سال 2011 شروع شد و با سرنگون­سازی حسنی مبارکِ دیکتاتور به اوج رسید رویدادی بود محصول همکاری چند بخش. مجموعه­ی ناهمگونی از بازیگران سیاسی و گروه­های اجتماعی به گرد همدیگر آمدند تا موج اعتراضی را راه اندازند چنان عظیم که نیروهای امنیتیِ ظاهراً تزلزل­ناپذیرِ حکومت پلیسیِ مبارک… ادامهٔ مطلب ›