نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: از گروندریسه تا سرمایه

نقدي بر روش‌شناسی ضديت با انگلس / محمدحسن شاهکوئی

نوشته‌ی زیر مقاله‌ی دریافتی در نقد مقاله‌ی «از گروندريسه تا سرمايه» است که پیش‌تر در نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده بود. علاوه برآن در نقد حاضر پاره‌ای از نکات طرح‌شده در مقدمه‌ی حسن مرتضوی بر جلد نخست سرمایه مورد ارزیابی قرار گرفته است.