نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: اقتصادهای نوظهور

بازگشت بحران اقتصادی به کشورهای نوظهور / مایکل رابرتز

رسانه‌های بازرگانی این روزها از داستان بحران در بازارسهام چین لبریزند و از حباب اعتباری و سقوط قریب‌الوقوع اقتصاد چین سخن می‌گویند. آن‌چه درباره‌اش کم‌تر سخن می‌گویند کاهش خطرناک فعالیت‌های اقتصادی و تا به همین جا بحران بدهی در «اقتصادهای نوظهور» به‌طور کلی است. تا همین جا برای اولین بار از بحران بازارهای نوظهور در… ادامهٔ مطلب ›

اقتصادهای نوظهور: نولیبرال یا سرمایه‌داری دولتی؟ / فریدا آفاری

این واقعیت آشکار است که اقتصادهای نوظهور در چین، آسیای جنوب شرقی و روسیه هم سودآورند و هم غیر دموکراتیک. پاسخ مدافعان سرمایه‌داری به این مسئله این است که این اقتصادها هنوز به مرحله ی سرمایه‌داری راستین که همراه با خصوصی سازی کامل و دموکراسی جامعه‌ی مدنی ناشی از آن باشد نرسیده‌اند. پاسخ مخالفان سرمایه‌داری… ادامهٔ مطلب ›