نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: اقتصاد بین الملل

عدم‌توازن مالی بین‌المللی و حداقل مزد / احمد سیف

در سال‌های پس از بحران مالی جهانی مشکل اصلی دراقتصاد جهانی کمبود تقاضای کل در آن است که به شکل‌های مختلفی خود را نشان می‌دهد: –          در کشورهای پیشرفته‌‌ی سرمایه‌داری نماد این کمبود بالارفتن بیکاری و رکودی است که این روزها همه‌جا‌گیر شده است. –          درکشورهای نوظهور یا در حال توسعه ـ مثل چین و… ادامهٔ مطلب ›