برچسب‌ها: اقتصاد کار

گزینه­‌های جنبش کارگری در ایران / محمد مالجو

در خلال کشاکش­های نیروهای سیاسی متنوع از جمله برای جلوگیری از روند رو به وخامت وضعیت اقتصادی در صحنه­ی داخلیِ سیاست ایران می­توان سه سطح گوناگون و درهم­تنیده­ی نزاع سیاسی را از هم متمایز کرد. اولین سطح از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و موقعیت­های اقتصادی است بی هیچ چالشی با شیوه­ی حکمرانی و… ادامهٔ مطلب ›

بن­‌بست قانونی تشکل­‌یابی کارگران / محمد مالجو

ابتدای دهه­ی هشتاد خورشیدی غالباً آغاز عروج جنبش کارگری در ایران قلمداد می­شود. کنش­گران چنین عروجی از یک سو فعالان کارگریِ جریان سندیکایی بودند و از دیگر سو نیز فعالانِ جریان جنبش ضدسرمایه­داری. این دو جریان گرچه به لحاظ نظری با هم تفاوت­ها و تضادهای شدیدی داشتند اما از بستر عینی مشابهی برمی­خاستند: ناکارآمدی­های همه­نوع… ادامهٔ مطلب ›