نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: الکسیس سیپراس

خیانت سیاسی در آتن / استفن لندمن

  / نخست‌وزیر سیپراس تسلیم شده رأی نه را نادیده می‌گیرد / احساس عمومی دریونان در برابر ریاضت اقتصادی که ترویکا تحمیل کرده کاملاً روشن و آشکار است. همه‌پرسی یکشنبه‌ی گذشته شکی باقی نگذاشته است و اکثریت رأی‌دهندگان رأی منفی داده‌اند. نخست‌وزیر سیپراس اگرچه وعده داد که ریاضت اقتصادی بیش‌تر را نخواهد پذیرفت، و به همین… ادامهٔ مطلب ›