نقد

برچسب: انقلاب لبخند در الجزایر

فرانتس فانون و انقلاب امروز الجزایر / حمزه هموشن / ترجمه‌ی علی اورنگ

شصت سال بعد از مرگ فرانتس فانون انقلابیِ و انتشار شاهکارش، دوزخیان روی زمین، الجزایر انقلاب دیگری را تجربه می‌کند. در این مقاله، حمزه هموشن خلاصه‌ای از گزارش تاریخی افکار ضداستعماری فرانتس فانون، انتقادش از نخبگان حاکمیت پسااستعماری و جنبش مردمی (تظاهرات ۲۰۱۹-۲۰۲۱ الجزایر، معروف به حیرک، Hirak) که الجزایر را دربر گرفته است، ارائه می‌دهد.