نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: ایرانی بودن یا نبودن

ایرانی بودن یا نبودن / احمد سیف

این درست كه در تاریخ درازدامن ایران، استبداد همیشه بر جامعه حاكم بوده است، ولی استبدادسالاری حاكم برجامعه را با خود جامعه یك‌سان گرفتن نه درست است و نه منصفانه. با خودمان صادق باشیم: آیا تا به حال خود نگفته و یا با گوش‌های خودمان نشنیدیم (به خصوص در میان ایرانیان مقیم خارج از كشور و حتی در میان ایرانیان ساكن ایران كه خود را به هر آب و آتشی می‌زنند تا از ایران خارج بشوند) كه «ایران كه جای زندگی كردن نیست»، یا «ایران گرفتار بحران ارزشی شده است»، «در ایران همه می‌دزدند»، «در ایران همه دروغ می‌گویند» و از این قبیل.