نقد اقتصاد سیاسی

برچسب: بانک مرکزی اروپا

چرا در منطقه‌ی یورو غیر از ریاضت اقتصادی بدیل دیگری نیست؟ / احمد سیف

بحران بزرگ 2008 از دو مرحله گذشت که خلاصه‌ی روزشمار آن را در جای دیگر به دست داده‌ام.[1] تصور عمومی این بود که باید برنامه‌ای برای «نجات بخش مالی» در پیش گرفته شود. از همان ابتدا، آلمان با این برنامه موافق نبود اگرچه وقتی LKB، بانکی در دوسلدورف، گرفتاری مالی پیدا کرد دولت آلمان با… ادامهٔ مطلب ›